Tanulmányok

A projekt keretében a következő tanulmányok készültek el.

WP2 Szakirodalmi feltárás

D2.1 A klímamodellezés nemzetközi eredményei (Kovács András Donát) [PDF]

D2.2 A magyarországi klímamodellek megállapításainak összefoglalása (Hoyk Edit) [PDF]

D2.3 A klímamodellek felhasználása a társadalmi-gazdasági alkalmazkodásban (Uzzoli Annamária) [PDF]

D2.4 A területi modellezés története Magyarországon 1945 és 1990 között (Lux Gábor) [PDF]

D2.5 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon (Baranyai Nóra) [PDF]

D2.6 Európai tapasztalatok a társadalmi-gazdasági modellezésben (Honvári Patrícia, Jóna László, Lados Mihály, Monostori Ádám, Schuchmann Júlia, Szörényiné Kukorelli Irén, Tóth Marcell) [PDF]

D2.7 A klímaváltozás a társadalmi-gazdasági modellezésben (Márkusné Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

WP3 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 2050-ig

D3.1 Áttekintő tanulmány a modellezési lehetőségekről (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

D3.3 Áttekintő tanulmány az adatforrásokról (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

D3.6 Módszertani és értékelő tanulmány a kérdőíves felmérésről (Baranyai Nóra, Varjú Viktor) [PDF]

D3.7 Módszertani tanulmány a modellfuttatás tanulságairól (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF – Demográfia] [PDF – Földhasználat] [PDF – Gazdaság]

D3.8 Elemzés a modellezés eredményeiről (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

D3.9 Összefoglaló a modellezés eredményeiből (Honvári Patrícia, Lados Mihály) [PDF]