A projektről

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete által elnyert projekt az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozás programján belül Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzésével járul hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) részét fogják képezni. A szakirodalmi feltárás, a módszertani fejlesztés és a modellépítés mellett a NATéR új, társadalmi-gazdasági típusú, a jövőre vonatkozó adatokkal egészül ki. A projektben demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgáljuk és számszerűsítjük különböző földrajzi léptékeken és időtávokon, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. A számszerű eredmények mellett javaslatokat fogalmazunk meg a NATéR-be szolgáltatott adataink használhatóságáról, így támogatva a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal továbbfejlesztését.

Az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program és a projekt

A program az EGT Alapok és a Norvég Alap által 2009 és 2014 között Magyarországon támogatott tizenkét programterület egyikeként hozzá kíván járulni azokhoz a klímavédelmi tevékenységekhez, amelyek elősegítik a változásokhoz való alkalmazkodást. Alapvető célja, hogy mélyítse az ismereteket az éghajlatváltozás hatásairól és a jövőben esetlegesen felmerülő problémákról, növelje a társadalom tudatosságát és olyan mintaprojekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit.

A program három eleme közül az egyik a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer NATéR) kialakítása (C1), amely elősegíti a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon. A NATéR kialakítása (C11) mellett annak további szektorokkal való kiegészítése (C12, köztük a jelen projekt), valamint új éghajlati szcenáriók kidolgozása (C13) is megtörténik.

program_structure_HU