Munkacsomagok

A projektet – a projektmenedzsment (WP1) és a disszemináció (WP4) mellett – két szakmai munkacsomagra bontottuk. Az egyik (WP2) feltárja a klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményeit, ezekben különös tekintettel vizsgálja a társadalmi-gazdasági mutatók modellekbe illesztését. Szintén ez a munkacsomag foglalkozik a társadalmi-gazdasági folyamatok területi modellezésének 1945 utáni hazai történetével, valamint európai tapasztalataival – ebben a részben az éghajlatváltozás modellekbe illesztését is megvizsgáljuk. A másik munkacsomag (WP3) a társadalmi-gazdasági folyamatokat modellezi Magyarországon, 2050-ig terjedően, járási és regionális léptéken, valamint 10×10 km-es rácson. A társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében három kiemelt területre koncentrálunk: a demográfiai folyamatok, a földhasználat-változás és a gazdasági folyamatok néhány fontos állapotmutatójának előrejelzésére. A munkacsomagban áttekintjük a modellezési lehetőségeket, összegyűjtjük a modellezéshez szükséges adatokat, felépítjük és lefuttatjuk a modelleket, értékeljük annak eredményeit és módszertani visszacsatolást adunk a modellezésről. Végül az adatok NATéR-be való integrálását dolgozzuk ki.

wp_structure_HU