Zárókötet

A kutatás eredményeiből szerkesztett kötetet jelentettünk meg a Publikon Kiadónál, amely ingyenesen letölthető.

Czirfusz Márton – Hoyk Edit – Suvák Andrea (szerk.) (2015): Klímaváltozás–Társadalom–Gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs [PDF]

klimavaltozas_tarsadalom_gazdasag_borito

Zárórendezvény

2015. december 7-én, Budapesten került sor a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt zárórendezvényére. A konferencia elején Fazekas Károly, az MTA KRTK főigazgatója, Karl Kerner, a Norwegian Directorate for Civil Protection szakértője és Erdélyi Zoltán, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) ügyvezetőigazgató-helyettese megnyitó beszédet tartott. 

Bálint Judit az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program felépítését prezentálta az érdeklődőknek. A párhuzamosan futó RCMTéR kutatás részéről, az Országos Meteorológiai Szolgálat képviseletében Szépszó Gabriella tartott előadást, bemutatva az új klímamodellek legfontosabb megállapításait. A konferencia fő témáját adó projektről a kutatócsoport vezetője, Czirfusz Márton beszélt. A délelőtti előadásblokkot kerekasztal-beszélgetés
követte, amelyen Czirfusz Márton mellett a két párhuzamos projekt egy-egy képviselője, Szépszó Gabriella (KRITéR) és Molnár András (AGRATéR) vett részt.

A délutáni előadásblokk a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése kutatás eredményeinek részletes bemutatásáról szólt. Tagai Gergely a népesség-előreszámítás és a klímaváltozás hatásainak dilemmáiról beszélt a hallgatóságnak. Márkusné Zsibók Zsuzsanna a gazdasági előrejelzésekkel kapcsolatos kutatási témát, Lennert József pedig a földhasználati modellezést prezentálta. A kutatás társadalmi attitűdöket vizsgáló részét egy kérdőíves felmérés eredményeire alapozva Varjú Viktor tárta a hallgatóság elé. 

A konferencia egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, melynek során Antal Z. László (MTA TK SZI), Béres András (Herman Ottó Intézet), Fülöp Orsolya (Energiaklub), Iványi Zsuzsanna (REC) és Kajner Péter (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ) fejtették ki véleményüket a bemutatott eredményekkel és a klímaváltozással kapcsolatban, a szakpolitikai következményeket mérlegelve.

 

2015. december 7. hétfő

MTA Székház, Felolvasóterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

 

9:45–10:00 Regisztráció

Levezető elnök: Lados Mihály, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

10:00–10:30 Megnyitó beszédek

Fazekas Károly, főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Karl Kerner, senior adviser, Regional and Local Risk Management DSB – Norwegian Directorate for Civil Protection

Erdélyi Zoltán, ügyvezetőigazgató-helyettes, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ

10:30–10:45 Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program bemutatása. Bálint Judit, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ

10:45–11:00 Új regionális klímaprojekciók a Kárpát-medencére. Szépszó Gabriella, Országos Meteorológiai Szolgálat

11:00–11:15 A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése (C12-11) projekt bemutatása. Czirfusz Márton, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

11:15–11:30 Kérdések, hozzászólások

11:30–12:30 Kerekasztal-beszélgetés a NATéR kiterjesztése más szektorokra pályázati kiírás szakmai eredményeiről. Czirfusz Márton (C12-11), Molnár András (C12-12 AGRATéR), Szépszó Gabriella (C12-13 KRITéR). Moderátor: Hoyk Edit (MTA KRTK RKI)

12:30–13:30 Ebéd (Krúdy-terem)

Előadások a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt eredményeiből

Levezető elnök: Suvák Andrea, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

13:30–13:45 Magyarország várható demográfiai forgatókönyvének modellezése. Tagai Gergely, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

13:45–14:00 A legfontosabb gazdasági mutatók makro- és regionális szintű előrejelzése a NATéR-ben. Márkusné Zsibók Zsuzsanna, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

14:00–14:15 A földhasználat modellezése: adalékok Magyarország társadalmi gazdasági folyamatainak előrejelzéséhez. Lennert József, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

14:15–14:30 A lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismerete, attitűdjei és adaptációs készsége. Varjú Viktor, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

14:30–14:45 Kérdések, hozzászólások

14:45–15:45 Kerekasztal-beszélgetés: A klímaváltozás és a jövő társadalmi-gazdasági folyamatai: a kutatási eredmények hasznosíthatósága a helyi és országos közpolitika-formálásban. Antal Z. László (MTA TK SZI), Béres András (Herman Ottó Intézet), Fülöp Orsolya (Energiaklub), Iványi Zsuzsanna (REC), Kajner Péter (MFGI, NAK). Moderátor: Kovács András Donát (MTA KRTK RKI)

15:45–16:00 Zárszó

 

Novemberi hírlevél

Elkészült a projekt novemberi hírlevele a legfrissebb projekteredmények rövid összefoglalásával.

A tartalomból:

  • Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság novemberi konferenciájáról
  • A projekt eredményeit is felhasználó konferencia-részvételek

A hírlevél letölthető innen: eea_c12_11_hirlevel_november.pdf.

Októberi hírlevél

Elkészült a projekt októberi hírlevele a legfrissebb projekteredmények rövid összefoglalásával.

A tartalomból:

  • Magyar Regionális Tudományi Társaság novemberi konferenciája – önálló szekciót szerveztünk
  • A projekt eredményeit is felhasználó konferencia-részvételek

A hírlevél letölthető innen: eea_c12_11_hirlevel_oktober.pdf.

Augusztusi hírlevél

Elkészítettük a projekt augusztusi hírlevelét, amelyben a projekt legfrissebb eredményeiről számolunk be.

A tartalomból:

  • WP2 Szakirodalmi áttekintés, Task 1 Subtask 2: Magyarországi klímamodellek
  • WP2 Szakirodalmi áttekintés, D2.6: Európai tapasztalatok a társadalmi-gazdasági modellezésben
  • Konferencia-részvételek

A hírlevél letölthető innen: eea_c12_11_hirlevel_augusztus.pdf.

Nyitórendezvény

2015. június 23-án, Budapesten, az MTA székházában került sor a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt nyitórendezvényére. A konferenciát Lados Mihály, Pálné Kovács Ilona és Arild Moberg Sande köszöntötte. Bonifertné Szigeti Márta, az alapkezelő Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmental Center) ügyvezető igazgatója az általa képviselt nemzetközi szervezet bemutatását is beépítette köszöntőjébe. Bálint Judit, aki az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program felépítését prezentálta az érdeklődőknek. Kajner Péterre kifejtette, hogy a NATéR célja, hogy elősegítse a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon. Czirfusz Márton a projektet bemutatva elmondta, hogy a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt döntően járási, megyei és a NATéR-hez illeszkedő 10×10 km-es rácsra számolt társadalmi és gazdasági adatokat fog kiszámítani és a térinformatikai rendszerbe integrálni, bizonyos területeken akár 2050-ig előretekintve. A rendezvény az érdeklődők kérdéseivel és észrevételeivel zárult.

 

2015. június 23. kedd

MTA Székház, Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

10:00–10:30 Regisztráció

Levezető elnök: Lados Mihály osztályvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

10:30–10:50 Megnyitó beszédek

Pálné Kovács Ilona igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Arild Moberg Sande képviseletvezető-helyettes, Norvég Királyi Nagykövetség, Budapest

Bonifertné Szigeti Márta ügyvezető igazgató, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (pdf)

10:50–11:10 Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program bemutatása (pdf)

Bálint Judit, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ

11:10–11:30 A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása projekt bemutatása (pdf)

Kajner Péter, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ

11:30–12:00 A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt bemutatása (pdf)

Czirfusz Márton, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

12:00–12:30 Kérdések, hozzászólások

12:30–13:30 Szendvicsebéd

A nyitórendezvény meghívója (PDF)