Publikációk

A projekt eredményeiből származó tudományos publikációk (cikkek, absztraktok).

Hoyk E, Uzzoli A, Kovács A D (2015): Possibilities of cities in adaption to climate change on Kecskemét example. In: Silka P (szerk.): Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland; Polish Geographical Society, 2015. p. 77. (ISBN:978-83-61590-60-6) on-line

Király G, Czirfusz M, Koós B, Uzzoli A (2015): Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben: Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében. In: Gábriel D, Kund A, Tibori T, Paksi V (szerk.): A bizonytalanság szociológiája: Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Budapest: Magyar Szociológiai Társaság, 2015. p. 51. (ISBN:978-963-88633-4-8)

Király G, Czirfusz M, Koós B, Tagai G, Uzzoli A (2015): Socio-economic forecasting for Hungary related to climate change. In: Silka P (szerk.): Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland; Polish Geographical Society, 2015. p. 17. (ISBN:978-83-61590-60-6) on-line

Kovács AD, Hoyk E (2015): Future possibilities of green walls in a medium sized Hungarian town: A case study of Kecskemét. In: Marot N (szerk.): Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Program and book of abstracts. Ljubljana: University of Ljubljana, 2015. p. 60. (ISBN:978-961-6379-30-4) on-line

Lennert J, Farkas J Zs, Hoyk E, Kovács A D (2015): Modelling land cover change in Hungary: forecasts for 2050. In: Silka P (szerk.): Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences ; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland ; Polish Geographical Society, 2015. p. 31. (ISBN:978-83-61590-60-6) on-line

Uzzoli A (2015): Projected trends in climate-change-related health. In: Hungarian Geographical Society (szerk.): EUGEO Budapest 2015: congress programme and abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015. p. 138. (ISBN:978-615-80307-0-0) on-line

Varjú V (2015): Renewable energy support schemes – for environment and/or for investors? In: Raos P (szerk.): Zbornik radova proceedings : PLIN 2015: 13th Natural Gas, Heat and Water Conference : 6th International Natural Gas, Heat and Water Conference. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2015. pp. 193-202. on-line

Lennert J (2015): Hagyományok és megújulás – Beszámoló a hetedik Warsaw Regional Forumról. A Falu, 30 (4): 77–80.

Konferencia-részvételek

A projekt keretében nemzetközi konferenciákon 8 db, hazai konferenciákon 15 db tudományos előadást tartottunk.

Farkas Jenő Zsolt, Kovács András Donát, Lennert József: A földhasználati modellezés alkalmazásának lehetőségei a vidékkutatásban és tervezésben. Gazdálkodás és menedzsment konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27. [Programfüzet]

Hoyk Edit, Kovács András Donát, Farkas Jenő Zsolt: A zöld falak alkalmazásának lehetséges előnyei Kecskemét középületeinek példáján. Gazdálkodás és menedzsment konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27. [Programfüzet]

konf kep_4

Hoyk Edit előadása a Gazdálkodás és menedzsment konferencián

Uzzoli Annamária: A klímaváltozás feltételezett egészséghatásai – előrejelzések 2050-ig. Gazdálkodás és menedzsment konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27. [az előadás diái, PDF] [Programfüzet]

Annamária Uzzoli: Projected trends in climate-change-related health. Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe. Budapest, 2015. augusztus 30 – szeptember 2. [Absztrakt]

Lados Mihály: Új klímagazdaság kerekasztalbeszélgetés. Közgazdász Vándorgyűlés, Miskolc, 2015. szeptember 3-5.

Viktor Varjú: Renewables energy support schemes – for environment and/or for investors? PLIN 2015. 13th Natural Gas, Heat and Water Conference, 6th International Natural Gas, Heat and Water Conference. Eszék, Horvátország, 2015. szeptember 23-25. [Programfüzet] [az előadás diái, PDF]

Edit Hoyk, András Donát Kovács: Future possibilities of green walls in a Hungarian medium sized town – a case study of Kecskemét. Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana, Szlovénia, 2015. szeptember 27-29. [az előadás diái, PDF] [Absztraktkötet]

Edit Hoyk, Annamária Uzzoli, András Donát Kovács: Possibilities of cities in adaptation to climate change on Kecskemét example. Warsaw Regional Forum, Varsó, Lengyelország, 2015. október 14-16. [poszter, PDF]  [Absztraktkötet]

Gábor Király, Márton Czirfusz, Bálint Koós, Gergely Tagai, Annamária Uzzoli: Socio-economic forecasting for Hungary related to climate change. Warsaw Regional Forum, Varsó, Lengyelország, 2015. október 14-16.  [Absztraktkötet]

József Lennert, Jenő Farkas, Edit Hoyk, András Donát Kovács: Modelling land cover change in Hungary: forecasts for 2050. Warsaw Regional Forum, Varsó, Lengyelország, 2015. október 14-16. [Absztraktkötet]

Márton Czirfusz: Spatialities of labour policies in Hungary. Open Days Master Class on EU Cohesion Policy, Brüsszel, Belgium, 2015. október 12-15. [Az előadás diái, PDF]

czirfusz_brussels

Czirfusz Márton előadása Brüsszelben. Fotó: Regional Studies Association.

Márton Czirfusz: The Long term socio-economic forecasting for Hungary project (EEA-C12-11). Kétoldalú találkozó a NATéR Projekt időközi eredményeinek megvitatására. Szentendre, 2015. október 19. [az előadás diái, PDF]

Zsuzsanna Márkusné Zsibók: Regional downscaling of the long-term economic forecast for Hungary. A methodological and literature review. 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe, Szeged, 2015. október 22. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Varjú Viktor: A fotovillamos (és „napenergia”) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok. A megújuló energiaforrások felhasználásának meteorológiai vonatkozásai, MTA, Budapest, 2015. november 19. [az előadás diái, PDF]

Czirfusz Márton: A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt bemutatása. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Hoyk Edit, Kovács András Donát: A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei – a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Honvári Patrícia: A társadalmi-gazdasági modellezések európai tapasztalatai.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Lennert József, Farkas Jenő: A magyarországi földhasználat-változás jelenlegi és jövőbeli trendjei: modellezés és előrejelzés.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Tagai Gergely, Király Gábor: Népességi előreszámítás és a klímaváltozás hatásainak dilemmái.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Koós Bálint: Hosszú távú deprivációs folyamatok alakulása Magyarországon.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Baranyai Nóra, Varjú Viktor: Klímaváltozás – az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Tóth Marcell: Egy település útja a fenntarthatóság felé: Nagypáli, az ökofalu. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Mihály Lados: Introducing smart cities as sustainable and effective responses to challenges such as climate change, rapid population growth and economic instability. EU-China Cooperation on Sustainable Development with Special Focus on Smart Cities. Brüsszel, Belgium, 2015. november 20.

Király Gábor, Czirfusz Márton, Koós Bálint, Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben – Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében. A bizonytalanság szociológiája. Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Budapest, 2015. november 21. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Uzzoli Annamária: Klímaváltozási sérülékenység-vizsgálatok Magyarországon – a tapasztalatok értékelő összegzése. Határtalan értékek a valós és virtuális világban. Tomori Pál Főiskola, Budapest, 2015. november 24. Programfüzet [az előadás diái, PDF]

Koós Bálint: A deprivációs folyamatok várható alakulása a klímaváltozás árnyékában. Környezet és Társadalom Műhelykonferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2015. november 27. [az előadás diái, PDF]

Koós Bálint előadása Sopronban

Koós Bálint előadása Sopronban

Király Gábor, Czirfusz Márton, Koós Bálint, Tagai Gergely, Uzzoli Annamária: A klímaváltozás és a népesség előrebecslés dilemmái. Környezet és Társadalom Műhelykonferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2015. november 27. [az előadás diái, PDF]

Koós Bálint előadása Sopronban

Király Gábor előadása Sopronban

Uzzoli Annamária, Tagai Gergely, Király Gábor, Czirfusz Márton, Koós Bálint: A klímaváltozás és a demográfiai folyamatok kapcsolata Magyarországon – járási szintű előrejelzések 2050-ig. VIII. Régiótörténeti Kutatások Konferencia, Szeged, 2015. december 4. [az előadás diái, PDF]

 

Tanulmányok

A projekt keretében a következő tanulmányok készültek el.

WP2 Szakirodalmi feltárás

D2.1 A klímamodellezés nemzetközi eredményei (Kovács András Donát) [PDF]

D2.2 A magyarországi klímamodellek megállapításainak összefoglalása (Hoyk Edit) [PDF]

D2.3 A klímamodellek felhasználása a társadalmi-gazdasági alkalmazkodásban (Uzzoli Annamária) [PDF]

D2.4 A területi modellezés története Magyarországon 1945 és 1990 között (Lux Gábor) [PDF]

D2.5 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon (Baranyai Nóra) [PDF]

D2.6 Európai tapasztalatok a társadalmi-gazdasági modellezésben (Honvári Patrícia, Jóna László, Lados Mihály, Monostori Ádám, Schuchmann Júlia, Szörényiné Kukorelli Irén, Tóth Marcell) [PDF]

D2.7 A klímaváltozás a társadalmi-gazdasági modellezésben (Márkusné Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

WP3 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 2050-ig

D3.1 Áttekintő tanulmány a modellezési lehetőségekről (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

D3.3 Áttekintő tanulmány az adatforrásokról (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

D3.6 Módszertani és értékelő tanulmány a kérdőíves felmérésről (Baranyai Nóra, Varjú Viktor) [PDF]

D3.7 Módszertani tanulmány a modellfuttatás tanulságairól (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF – Demográfia] [PDF – Földhasználat] [PDF – Gazdaság]

D3.8 Elemzés a modellezés eredményeiről (Farkas Jenő, Király Gábor, Koós Bálint, Lennert József, Sebestyén Tamás, Tagai Gergely, Zsibók Zsuzsanna) [PDF]

D3.9 Összefoglaló a modellezés eredményeiből (Honvári Patrícia, Lados Mihály) [PDF]